Добре дошли в страницата на Аспекти България !

Ние създадохме Аспекти България ООД през 2007 година, за да обединим опита и да развием потенциала на екип от професионалисти в следните направления:
-    разработване, реализиране и управление на европейски проекти;
-    превод и редактиране на нормативни документи и други официални публикации на ЕС;
-    обучение и развитие - разработване на планове и стратегии, езиково и професионално обучение;
-    маркетингови проучвания;
-    предоставяне на информация и консултации на малки и средни предприятия.
Някои по-мащабни проекти с участието на екип от Аспекти България ООД:
-    Въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстерен модел, програма ФАР (BG 2003/004 - 937.02.03);
-    Инициативи за развитие на клъстерите - фаза II, програма ФАР (BG 2005/017-586.04.02)
-    BEST, програма "Леонардо да Винчи"(2008-1-BG1-LEO05-00458);
-    TEXT-е, програма "Леонардо да Винчи" (LLP-LdV-TOI-2007-TR-026)
-    Равнопоставеност на половете в контекста на качеството на работа на фирмите, програма "Леонардо да Винчи" (LLP-LDV/TOI/2007/IT/022)
За Нас
Дейности
Партньори
Новини и Събития
Публикации
Контакт
Дейности
Copyright 2010 AngelInSky Ltd. All rights reserved.